ติดต่อเรา
Contact


สอบถามทุกเรื่องประกันภัย
TPB Help Point : 0 2209 3299

TPB Chat Center : Line ID @thaipaiboon

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ (24 ชม.)
Claim Center : 0 2246 9635 กด 77

สำนักงานใหญ่

 

123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 022469635
โทรสาร : 022469660
E-mail : webmaster@thaipaiboon.com
Website : www.thaipaiboon.com

   
img
 

ส่วนงานภายใน

 

ส่วนบริการการตลาดตัวแทน (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : helppoint@thaipaiboon.com, agency@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2209-3299 (ในเวลาทำการ)
ส่วนรับประกันภัยตัวแทน (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : uw@thaipaiboon.com, motor_uw@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 1001-1009
ส่วนสินไหมทั่วไป (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : claim@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 4100-4105
ส่วนสินไหมรถยนต์ (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : motor_claim@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 4001-4016
ส่วนการตลาดตัวแทน 1 (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : agent1@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 1700-5
ส่วนการตลาดตัวแทน 2 (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : training@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 5200-5205
ส่วนสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาด (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : communic@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 5300-5303
ส่วนตลาดธุรกิจ 1 (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : bd1@thaipaiboon.com, bd1_opr@thaipaiboon.com, banc@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 1100-1108
ส่วนตลาดธุรกิจ 2 (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : bd2@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 1601-1609
ส่วนบัญชี (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : accouting@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 3100-3105
ส่วนการเงิน (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : finance@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 3200-3210
ส่วนลงทุน (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : investment@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 6000-6001
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : it@thaipaiboon.com, doi@thaipaiboon.com, oic@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 6100-6110
ส่วนประกันภัยต่อ (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : reinsure@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 1400-1401
ส่วนธุรการ (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : generaladmin@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 3001-3003
ส่วนตรวจสอบและกำกับ (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : internalaudit@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 3400-3401
ส่วนบริหารความเสี่ยง, ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : rm@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 1500-1501
ส่วนวางแผนและงบประมาณ (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : accounting@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 3106
ส่วนทรัพยากรบุคคล (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : hr@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2246-9635 ต่อ 3501-3502
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน (คลิก เพื่อส่งอีเมล์)
E-mail : generaladmin@thaipaiboon.com
โทรศัพท์ : 0-2642-2281 (ในวันและเวลาทำการ)