Home We're TPB เครือข่ายบริการ

TPB Partner Privileges

 

          สิทธิประโยชน์พิเศษด้านการซ่อมและบำรุงรักษารถสำหรับลูกค้าไทยไพบูลย์ประกันภัยและไทยประกันชีวิต

          มั่นใจกับอู่ในเครือข่ายไทยไพบูลย์ประกันภัยกว่า 180 แห่งที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นถึงคุณภาพด้านการซ่อมสี, การตรงเวลานัดส่งงาน และการให้บริการที่ประทับใจ  โดยมีคณะกรรมการดำเนินการตรวจเยี่ยมเป็นประจำเพื่อปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานแห่งบริการที่มากกว่า
Oneder Garage Oneder Services
อู่มาตรฐานในเครือข่าย  รับรองความพึงพอใจ

          สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าศูนย์บริการ กรณีเกิดอุบัติเหตุ ต้องนำรถเข้าซ่อม โดยอู่ในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ Oneder Garage Oneder Services เป็นอู่ในเครือข่ายระดับ AA และ A  ซึ่งจะมีการให้บริการ อาทิเช่น
     - 2K Full System  รับประกันคุณภาพสี 1 ปีเต็ม
     - บริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี 16 รายการ
     - รับประกันเวลาในการซ่อม
     - รับรถฉุกเฉินตลอดเวลา พร้อมบริการรับรถเข้าซ่อมและส่งรถถึงที่เมื่อซ่อมเสร็จ
     - รับประกันคุณภาพและความพึงพอใจเรื่องสี และการซ่อม
     - สิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าไทยไพบูลย์ประกันภัย และไทยประกันชีวิต
Always New Car
ฟรีเช็คอัพ และส่วนลดค่าอะไหล่-ค่าแรง

          สำหรับบริการนี้จะมอบให้กับลูกค้าไทยไพบูลย์ประกันภัยทุกประเภท (ยกเว้น พ.ร.บ.,ประกันเดินทาง และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม) และลูกค้าไทยประกันชีวิต  เข้าไปใช้บริการจากอู่ที่ร่วมโครงการฯ ในการช่วยดูแล และบำรุงรักษารถยนต์ให้แลดูใหม่เสมอในราคาพิเศษ  เพียงผู้เอาประกันภัยแสดงกรมธรรม์ของไทยไพบูลย์ประกันภัย และไทยประกันชีวิต กับอู่เพื่อรับสิทธิพิเศษ โดยชื่อผู้เอาประกันภัยและเจ้าของรถ ต้องเป็นคนเดียวกัน บริการที่จะได้รับ อาทิเช่น
     - บริการเช็คสภาพรถฟรี 16 รายการ
     - ส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงราคาพิเศษ


+ ดาวน์โหลดคู่มือ TPB Partner Privileges  (คลิก)

+ รายชื่ออู่รถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ TPB Partner Privileges (คลิก)

+ รายชื่ออู่ My Choice พลัสโกลด์ ทั่วประเทศ (คลิก)