Home We're TPB ข่าวสารและกิจกรรม

TPB Round Up

มอบสินไหมมรณกรรม

2016-12-28 08:56:15
 
 
img
 
 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณอุทัย สรรเสริญศักดิ์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย สายการตลาดตัวแทน มอบสินไหมมรณกรรมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Care4U จำนวน 800,000 บาท แก่ทายาทคุณสมภาร ลานลอบ   โดยมีคุณคำปัน เสนาพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค ไทยประกันชีวิต สาขาสุวรรณภูมิ ร่วมเป็นพยาน ณ  บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาสุวรรณภูมิ