Home We're TPB ข่าวสารและกิจกรรม

วาไรตี้ไกด์

แนะขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

2012-10-27 18:47:21 (แก้ไขล่าสุด 2012-10-29 17:28:42)
 
 
img
 
 

เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ดังนี้
 
          ตรวจสอบสภาพรถ ได้แก่ เครื่องยนต์ ยางรถยนต์ ระบบเบรก สัญญาณไฟ น้ำมันเบรก น้ำมันเครื่องน้ำในหม้อน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากความบกพร่องของรถ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ประจำรถสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฉาย แม่แรง ยางอะไหล่ สายพ่วงแบตเตอรี่ กากบาทถอดล้อเชือกแผ่นสะท้อนแสง เป็นต้น
 
          เตรียมพร้อมด้านสภาพร่างกาย ผู้ขับขี่ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือรับประทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทก่อนออกเดินทาง เพราะจะทำให้สมรรถนะในการขับขี่ลดลง ส่งผลให้เกิดอุบัติทางถนน หากเดินทางระยะไกล ควรมีผู้ขับรถอย่างน้อยสองคนเพื่อสลับกันขับรถ และหยุดพักเป็นระยะ เพื่อป้องกันความอ่อนเพลียจาก
 
          การเดินทางไกล ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่สำคัญในขณะขับรถ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่ขับรถเร็ว ไม่แซงในระยะกระชั้นชิด ไม่คุยโทรศัพท์
 
          ขณะขับรถ คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ศึกษาสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทาง โดยสอบถามข้อมูลเส้นทางจากศูนย์ข้อมูลจราจรหรือศึกษาจากแผนที่คู่มือการท่องเที่ยว เพื่อวางแผนเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย หากต้องขับผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย ควรศึกษาว่ามีจุดอันตรายที่ควรระมัดระวังมากน้อยเพียงใด และปฏิบัติตามป้ายสัญญาณจราจรริมข้างทางอย่างเคร่งครัด
 
          นอกจากนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์เส้นทางสายต่างๆจะมีการเล่นสาดน้ำ ทำให้ถนนเปียกลื่นหรือมีน้ำเจิ่งนอง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับผ่านเส้นทางที่มีการเล่นสาดน้ำ โดยไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ ไม่เปลี่ยนช่องทางไปมาเพราะหากระบบเบรกเปียกน้ำประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลง ทำให้เบรกไม่อยู่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนกรณีที่เบรกไม่อยู่ให้แก้ไขโดยรักษาความเร็วให้สม่ำเสมอจากนั้นให้เหยียบแป้นเบรกเบาๆ 3-4 ครั้ง จะช่วยให้เบรกทำงานดีขึ้นตลอดจนระมัดระวังผู้ที่เล่นสาดน้ำและรถจักรยายนต์เป็นพิเศษ
 
          หากผู้ใช้รถใช้ถนนตรวจสอบสภาพรถ ศึกษาเส้นทาง เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกเดินทาง ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เร็ว เมา ง่วง โทรไม่ขับอย่างเด็ดขาด จะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
 
 
ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ