Home We're TPB ข่าวสารและกิจกรรม

วิธีการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์

วิธีการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์

2012-11-13 15:04:36 (แก้ไขล่าสุด 2017-05-31 11:25:25)
 
 
img
 
 

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ (24 ชม.)
Claim Center : 0 2246 9635 กด 77

1. ในกรณีที่รถประกันเกิดอุบัติเหตุและคู่กรณีมีประกัน (ประเภท 1, 2, 3, 2+,3+) ให้ดำเนินการดังนี้

     1.1  กรณีที่สามารถตกลงกันได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกหรือผิด ให้ทั้งสองฝ่ายปฎิบัติดังนี้
          + ให้นำเอกสาร (Claim Form) ที่บริษัทฯ ออกให้นำมากรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ
          + แลก“ใบยืนยันการเกิดอุบัติเหตุ”   แล้วสามารถแยกย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ
          + นำ “ใบยืนยันการเกิดอุบัติเหตุ”  ที่รับจากคู่กรณีมาแจ้งอุบัติเหตุที่บริษัท

     1.2 กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ หรือคู่กรณีไม่มีประกันภัย
          + โทรแจ้งบริษัท เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ
          + จดรายละเอียดรถคู่กรณี เช่น ยี่ห้อรถ ทะเบียนรถ ชื่อและที่อยู่ของผู้ขับขี่ และคู่กรณี
          + แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อสรุปผลคดี

     1.3 กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
          + ให้รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล แล้วแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการ
          + ในกรณีผู้บาดเจ็บไม่ยอมไปโรงพยาลบาล และมีการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลให้แจ้งบริษัทฯ เพื่อเจรจาค่าเสียหายกับผู้บาดเจ็บ 
          + ในกรณีมีผู้เสียชีวิต ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ และบริษัทฯ ทราบทันที เพื่อดำเนินการตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ

     1.4 กรณีคู่กรณีชนแล้วหลบหนี
          + หากสามารถจดยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียนรถคู่กรณีได้ ให้นำรถประกันภัยเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณี
          + หากไม่สามารถจดทะเบียนรถคู่กรณีได้ ให้นำรถประกันเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุแล้วคัดสำเนาประจำวัน เพื่อนำไปติดต่อที่บริษัทฯ

     1.5 เมื่อเกิดอุบัติเหตุและรถถูกยึดไว้ที่สถานีตำรวจ
          + ให้นำสิ่งของที่มีค่าออกจากรถแล้วเก็บรักษาไว้
          + ในกรณีไม่สามารถนำของมีค่าออกมาได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีบันทึกรายละเอียดสิ่งของไว้
          + ในกรณีต้องตรวจสภาพรถหลังเกิดอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถ ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันเป็นผู้รับผิดชอบ

     1.6  กรณีที่ท่านถูกควบคุมตัวเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
          + ให้แจ้งบริษัทฯ ทราบทันที เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการประกันตัวผู้ขับขี่(ในกรณีกรมธรรม์ขยาความคุ้มครองในเรื่องการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา)

     1.7 กรณีอุบัติเหตุเล็กน้อย
          + รถประกันประเภท 1 ที่เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น เฉี่ยวเสา กิ่งไม้ ให้นำรถเข้าแจ้งอุบัติเหตุที่บริษัทฯ หรือนำเข้าซ่อมและแจ้งอุบัติเหตุที่อู่ในเครือบริษัทฯ

2. กรณีรถประกันสูญหาย หรือถูกโจรกรรม (ประเภท 1, 2 และ 2+)

     2.1 แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุทันที
     2.2 แจ้งบริษัทฯ ทันทีพร้อมสำเนาประจำวันการแจ้งความ
     2.3 แจ้งกรมการขนส่งทางบก เพื่อหยุดการใช้รถตลอดไป
     2.4 ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่แจ้งความ เพื่อสอบถามผลในการติดตาม

การจัดซ่อมรถที่เอาประกันภัย

     1. บริษัทฯ จะจัดซ่อมรถให้อยู่ในสภาพปกติโดยอู่ในเครือของบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ ที่มีการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เช่น ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่าย 50 % ของราคาเท่านั้น

     2. ในกรณีที่ท่านนำรถที่เอาประกันไปซ่อมเองต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบและดำเนินการดังนี้
          + เสนอราคาค่าซ่อมของอู่ที่ท่านนำไปซ่อมให้บริษัทฯ ทราบก่อน
          + บริษัทฯ แจ้งราคาค่าซ่อมตามความเสียหาย
          + ค่าซ่อมที่นอกเหนือจากที่บริษัทฯ แจ้งราคา ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ
          + ในกรณีที่เปลี่ยนอะไหล่ต้องนำอะไหล่เก่าคืนบริษัท

     3. ก่อนเข้าซ่อมทุกครั้งควรตรวจสอบสิ่งของในรถ และนำออกจากรถที่จะทำการซ่อม

     4. เมื่อรถซ่อมเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเซ็นรับ หรือนำรถออกจากอู่

     5. กรณีที่ซ่อมไม่เรียบร้อยให้แจ้งบริษัทฯ ทราบทันที

     6. กรณีที่ท่านนำรถไปซ่อมเองที่บริษัทฯไม่รับผิดชอบในกรณีอู่ซ่อมไม่เรียบร้อย

 

** หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ :

ส่วนสินไหมรถยนต์
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 15
ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2246-9635 ต่อ 4002-4013 (ในเวลาทำการ) หรือกด 77 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
E-Mail : motor_claim@thaipaiboon.com