Home We're TPB เครือข่ายบริการ

โรงพยาบาล (สำหรับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม)

 

    

      สำหรับผู้เอาประกันอุบัติเหตุกลุ่มและนักเรียนนักศึกษา สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งมีบริการแบบ Duo Fax Claim Service บริการโดยโรงพยาบาลเครือข่ายเดียวกับไทยประกันสุขภาพกว่า 350 แห่งทั่วประเทศ
(อัพเดทล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2561)

ดาวน์โหลดรายชื่อโรงพยาบาล (สำหรับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม)

 
 
ค้นหา
  ภาค : 
  จังหวัด : 
     
 

ภาคเหนือ

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กำแพงเพชร
  1 เอกชนเมืองกำแพง กำแพงเพชร โทร. 055-716100
เชียงราย
  2 เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เชียงราย โทร. 053-910999
  3 คลินิกเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ สาขาเชียงแสน เชียงราย โทร. 053-650-131
  4 คลินิกศรีบุรินทร์ สาขาเกษมราษฎร์ (สาขาแม่สาย) เชียงราย โทร. 053-642742
  5 เชียงรายอินเตอร์ เชียงราย โทร. 053-719719
  6 โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย โทร. 053-910100
เชียงใหม่
  7 กรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่ โทร. 052-089888
  8 เชียงใหม่ ใกล้หมอ เชียงใหม่ โทร. 053-200002
  9 เชียงใหม่ ราม เชียงใหม่ โทร. 053-920300
  10 เชียงใหม่ ฮอสพิทอล เชียงใหม่ โทร. 053-411234
  11 เชียงใหม่เมดิคอลเซนเตอร์ เชียงใหม่ โทร. 053-270145-50
  12 เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เชียงใหม่ โทร. 053-819333-40
  13 เทพปัญญา เชียงใหม่ โทร. 053-852590-9
  14 เทพปัญญา 2 เชียงใหม่ โทร. 053-220022-7
  15 แมคคอร์มิค เชียงใหม่ โทร. 053-921777
  16 ราชเวชเชียงใหม่ เชียงใหม่ โทร. 053-801999
  17 ลานนา เชียงใหม่ โทร. 053-999777
  18 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาววิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ โทร. 053-946900
นครสวรรค์
  19 ปากน้ำโพ 2 นครสวรรค์ โทร. 056-000111
  20 ปากน้ำโพ นครสวรรค์ โทร. 056-225501-4
  21 ร่มฉัตร นครสวรรค์ โทร. 056-312481-90
  22 รวมแพทย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ โทร. 056-223600
  23 ศรีสวรรค์ นครสวรรค์ โทร. 056-311626-35
พะเยา
  24 พะเยาราม พะเยา โทร. 054-411111-15
พิษณุโลก
  25 กรุงเทพพิษณุโลก พิษณุโลก โทร. 055-212222
  26 พิษณุโลก ฮอสพิทอล พิษณุโลก โทร. 055-218777
  27 พิษณุเวช พิษณุโลก โทร. 055-219941-50
  28 รวมแพทย์ พิษณุโลก พิษณุโลก โทร. 055-219307-16
  29 สมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก โทร. 055-389060
เพชรบูรณ์
-- ไม่พบข้อมูล --
แพร่
  30 แพร่-ราม แพร่ โทร. 054-522911-3
  31 แพร่คริสเตียน แพร่ โทร. 054-511017
ลำปาง
  32 เขลางค์นคร ลำปาง โทร. 054-225100
  33 งาว ลำปาง โทร. 054-261253
  34 แม่ทะ ลำปาง โทร. 054-289184
  35 แวนแซนด์วูร์ด ลำปาง โทร. 054-217007
ลำพูน
  36 ศิริเวช ลำพูน ลำพูน โทร. 053-537597
  37 หริภุญชัย เมโมเรียล ลำพูน โทร. 053-581600-8

ภาคกลาง

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กรุงเทพมหานคร
  38 บางปะกอก 8 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8944111
  39 กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3103000
  40 กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6340560-79
  41 กรุงเทพไชน่าทาวน์ โทร. 02-1187888
  42 กล้วยน้ำไท 1 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7692000
  43 กล้วยน้ำไท 2 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-399 4259-63
  44 การุญเวช สุขาภิบาล 3 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7293000
  45 เกษมราษฎร์-ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9101600-49
  46 เกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8048959
  47 คลองตัน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3192101-5
  48 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท - รามฯ 2 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7516894
  49 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท - สุขุมวิท 56 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7416774
  50 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท - อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7424398
  51 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท- ชุมชน 70 ไร่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6714054
  52 คลินิกเวชกรรมเปาโล กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6176474
  53 คลินิกเวชกรรมเปาโล-รสา ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9371213
  54 คลินิคเวชกรรมกล้วยน้ำไทย สาขาทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9823972
  55 คลินิคเวชกรรมกล้วยน้ำไทย สาขาทุ่งห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6902148
  56 คลินิคหมอมานพ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2610471
  57 คามิเลียน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-1851444
  58 ไคโรเฮลท์สหคลินิก กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6432104-7
  59 จักษุรัตนิน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6393300
  60 จุฬารัตน์ 7 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3291559-60
  61 จุฬารัตน์ 8 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3267993-4
  62 เจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4341111
  63 เซ็นต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6755000
  64 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม - ดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6441644
  65 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรรม สาขาเกษตร กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9411440
  66 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรรม สาขาเซ็นต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6731773
  67 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรรม สาขาดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6441644
  68 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรรม สาขาพระโขนง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7110460
  69 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรรม สาขารัชดา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6925206
  70 เซ็นทรัลเยนเนอรัล กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5528777
  71 ตา หู คอ จมูก กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8866600-13
  72 เทพธารินทร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3487000
  73 ไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3612727
  74 ธนบุรี 1 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4120020
  75 ธนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4483845-59
  76 นครธน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4165454
  77 นวมินทร์ 3 คลินิก กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7396273-4
  78 นวมินทร์ 9 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4275115
  79 นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9187604
  80 บางนา 1 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7468630-8
  81 บางปะกอก 1 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8721111
  82 บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8990130-9
  83 บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8771111
  84 บางไผ่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4570086
  85 บางโพ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5870136-55
  86 บางมด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8670606
  87 บำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-0668888
  88 บี แคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5233359-71
  89 บีเอ็นเอช แอท เซนเวิล์ด คลินิกเวชกรรม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6862788
  90 บีเอ็นเอช แอท ออลซีซั่น คลินิกเวชกรรม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6862727
  91 บีเอ็นเอช กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6862700
  92 ประชาพัฒน์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4271616
  93 ปิยะเวท กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6256500
  94 เปาโล เกษตร กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5791770-4
  95 เปาโล เมโมเรียล กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2797000-9
  96 เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5144140-9
  97 พญาไท 1 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6401111
  98 พญาไท 2 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6172444
  99 พญาไท 3 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4671111
  100 พญาไท นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9447111
  101 พระราม 2 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4514920-30
  102 พระราม 9 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2029999
  103 เพชรเกษม 2 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4555599
  104 เพชรเวช กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3180080-1
  105 แพทย์ปัญญา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3140726-9
  106 มงกุฎวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5745000-5
  107 มเหสักข์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6357123
  108 มิชชั่น กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2811422
  109 เมดคอนซัลท์ คลินิก กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7627855
  110 ยันฮี กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8790300
  111 รามคำแหง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3740200-16
  112 ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8721001-5
  113 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5302244
  114 วิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6186200-19
  115 วิชัยเวช (แยกไฟฉาย) กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4120055-60
  116 วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8074044
  117 วิภาราม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7222500
  118 วิภาวดี 1 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5611258-67
  119 เวชธานี กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7340000
  120 เวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3069199
  121 ศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3669900
  122 ศิริราช กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4197020
  123 ศูนย์การแพทย์อาร์เอสยูเฮลท์แคร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6100300
  124 สมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4389000
  125 สมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7118000
  126 สมิติเวชลาซาล คลินิก กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7493600-1
  127 สหคลินิกกล้วยน้ำไท - เดอะช็อปปส์ แกรนด์พระราม 9 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-1681112
  128 สหคลินิกกล้วยน้ำไท - ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9725553-4
  129 สหคลินิกกล้วยน้ำไท - สุขุมวิท 93 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7426895
  130 สหคลินิกกล้วยน้ำไท - อโศก กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6640153
  131 สายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9918999
  132 สินแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9485380-90
  133 สุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8746766-70
  134 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3910011
  135 เสรีรักษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9189888
  136 หัวเฉียว กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2231351
ชัยนาท
  137 รวมแพทย์ชัยนาท ชัยนาท โทร. 056-413017
นครปฐม
  138 กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม นครปฐม โทร. 034-270080-5
  139 กรุงเทพสนามจันทร์ นครปฐม โทร. 034-219600
  140 เทพากร นครปฐม โทร. 034-212718-25
  141 ศาลายา นครปฐม โทร. 02-8892601-3
นนทบุรี
  142 กรุงไทย นนทบุรี โทร. 02-5822299
  143 เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี โทร. 02-5940020-65
  144 เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี โทร. 02-5940020-65
  145 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด นนทบุรี โทร. 02-9609244
  146 นนทเวช นนทบุรี โทร. 02-5967888
  147 วิภาราม ปากเกร็ด นนทบุรี โทร. 02-9609655-9
  148 เวิลดิ์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ นนทบุรี โทร. 02-8369999
ปทุมธานี
  149 กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ปทุมธานี โทร. 02-9756700
  150 การุญเวช ปทุมธานี ปทุมธานี โทร. 02-5294533-41
  151 บางปะกอกรังสิต 2 ปทุมธานี โทร. 02-9962211-5
  152 ปทุมเวช ปทุมธานี โทร. 02-9584500-22
  153 เปาโล รังสิต ปทุมธานี โทร. 02-5324777-9
  154 แพทย์รังสิต ปทุมธานี โทร. 02-9989999
  155 ภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี โทร. 02-9018400-8
  156 เมืองปทุม ปทุมธานี โทร. 02-5816226-7
  157 แม่และเด็ก แพทย์รังสิต ปทุมธานี โทร. 02-9989999
  158 แม่และเด็กแพทย์รังสิต ปทุมธานี โทร. 02-9989999
  159 สายไหม(คลอง8) ปทุมธานี โทร. 02-1507111
พระนครศรีอยุธยา
  160 การุญเวช อยุธยา พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-315100
  161 พีรเวช พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-801555
  162 ราชธานี พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-335555-66
  163 ราชธานี โรจนะ พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-249249
  164 ศุภมิตรเสนา พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-289572-9
พิจิตร
  165 สหเวช พิจิตร โทร. 056-612791-3
ลพบุรี
  166 โคกสำโรง ลพบุรี โทร. 036-642942-7
  167 เบญจรมย์ ลพบุรี โทร. 036-412160
  168 เมืองนารายณ์ ลพบุรี โทร. 036-616300
สมุทรปราการ
  169 กรุงเทพพระประแดง สมุทรปราการ โทร. 02-8157141-50
  170 คลินิกเวชกรรมจุฬาการแพทย์ สมุทรปราการ โทร. 02-7569759
  171 จุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ โทร. 02-3168345-9
  172 จุฬารัตน์ 2 สมุทรปราการ โทร. 02-7532876-7
  173 จุฬารัตน์ 3 สมุทรปราการ โทร. 02-7692900-99
  174 จุฬารัตน์ 4 สมุทรปราการ โทร. 02-3852693
  175 จุฬารัตน์ 9 สมุทรปราการ โทร. 02-7389900-5
  176 จุฬาเวช สมุทรปราการ โทร. 02-7582501-4
  177 เซ็นทรัลปาร์ค สมุทรปราการ โทร. 02-3127261
  178 บางนา 2 สมุทรปราการ โทร. 02-7401800-6
  179 บางนา 5 สมุทรปราการ โทร. 02-1381155-64
  180 บางปะกอก 3 สมุทรปราการ โทร. 02-8187555
  181 บารมีการแพทย์ สมุทรปราการ โทร. 02-3803360-4
  182 ปิยะมินทร์ สมุทรปราการ โทร. 02-3160055
  183 เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ สมุทรปราการ โทร. 02-3632000
  184 เมืองสมุทรปากน้ำ สมุทรปราการ โทร. 02-1737766-75
  185 เมืองสมุทรปู่เจ้า สมุทรปราการ โทร. 02-7542800
  186 เมืองสมุทรแพรกษา คลินิกเวชกรรม สมุทรปราการ โทร. 02-3243461-4
  187 รวมชัยประชารักษ์ สมุทรปราการ โทร. 02-7087500-10
  188 รัทรินทร์ สมุทรปราการ โทร. 02-3232991-7
  189 วิภาราม ชัยปราการ สมุทรปราการ โทร. 02-3639222
  190 สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 สมุทรปราการ โทร. 02-7051170-4
  191 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู สมุทรปราการ โทร. 02-3234081-3
  192 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม สมุทรปราการ โทร. 02-1342666-8
  193 สำโรงการแพทย์ สมุทรปราการ โทร. 02-3610070-9
สมุทรสงคราม
  194 มหาชัยแม่กลอง สมุทรสงคราม โทร. 034-715001-5
  195 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม โทร. 034-723044-9
สมุทรสาคร
  196 คลินิกหมอวิศิษฐ์ สมุทรสาคร โทร. 034-472481
  197 มหาชัย 1 สมุทรสาคร โทร. 034-424990-4
  198 มหาชัย 2 สมุทรสาคร โทร. 02-8103442
  199 วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร สมุทรสาคร โทร. 034-826708-9
  200 วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย สมุทรสาคร โทร. 02-4310070
  201 วิภาราม สมุทรสาคร สมุทรสาคร โทร. 034-116999
  202 เอกชัย สมุทรสาคร โทร. 034-417999
สระบุรี
  203 เกษมราษฎร์สระบุรี สระบุรี โทร. 036-315555-94
  204 ปภาเวช สระบุรี โทร. 036-326122-5
  205 มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี โทร. 036-218900-11
  206 อภิณพเวชกรรม สระบุรี โทร. 036-246901-2
สิงห์บุรี
  207 สิงห์บุรีเวชชการ สิงห์บุรี โทร. 036-522555-9
สุโขทัย
  208 พัฒนเวช สุโขทัย โทร. 055-621502
  209 รวมแพทย์ สุโขทัย สุโขทัย โทร. 055-612189-90
  210 สถานพยาบาลหมออาคม สุโขทัย โทร. 055-612762
สุพรรณบุรี
  211 ธนบุรี อู่ทอง สุพรรณบุรี โทร. 035-404053-9
  212 พรชัย สุพรรณบุรี โทร. 035-514444
  213 วิภาวดี-ปิยราษฎร์ สุพรรณบุรี โทร. 035-564555
  214 ศุภมิตร สุพรรณบุรี โทร. 035-523777
  215 สถานพยาบาลหมอสำเริง สุพรรณบุรี โทร. 035-578959
อ่างทอง
  216 อ่างทองเวชชการ 2 อ่างทอง โทร. 035-612361-4
อุทัยธานี
  217 ทัพทัน อุทัยธานี โทร. 056-540026-30

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กาฬสินธุ์
  218 ธีรวัฒน์ กาฬสินธุ์ โทร. 043-811757
ขอนแก่น
  219 กรุงเทพขอนแก่น ขอนแก่น โทร. 043-042888
  220 ขอนแก่นราม ขอนแก่น โทร. 043-333800
  221 ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น โทร. 043-333555-62
ชัยภูมิ
  222 จัตุรัส ชัยภูมิ โทร. 044-851499
  223 ชัยภูมิรวมแพทย์ ชัยภูมิ โทร. 044-813222
  224 ชัยภูมิราม ชัยภูมิ โทร. 044-813666
นครราชสีมา
  225 กรุงเทพ ราชสีมา นครราชสีมา โทร. 044-429999
  226 กรุงเทพปากช่อง นครราชสีมา โทร. 044-316611-5
  227 เซ็นต์เมรี่ นครราชสีมา โทร. 044-261261
  228 บัวใหญ่รวมแพทย์ นครราชสีมา โทร. 044-292249-50
  229 ป.แพทย์ นครราชสีมา โทร. 044-245548
  230 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา โทร. 044-376555
  231 ราชสีมา ฮอสพิทอล นครราชสีมา โทร. 044-263777
บุรีรัมย์
  232 เอกชนบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ โทร. 044-614100-7
มหาสารคาม
  233 มหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล มหาสารคาม โทร. 043-721770
มุกดาหาร
  234 มุกดาหารอินเตอร์ มุกดาหาร โทร. 042-633301-5
ยโสธร
  235 นายแพทย์หาญ ยโสธร โทร. 045-711356
  236 รวมแพทย์ ยโสธร ยโสธร โทร. 045-712141-2
ร้อยเอ็ด
  237 กรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด โทร. 043-527111
  238 ร้อยเอ็ด - ธนบุรี ร้อยเอ็ด โทร. ร้อยเอ็ด - ธนบุรี
เลย
  239 เมืองเลย ราม เลย โทร. 042-833400
ศรีสะเกษ
  240 ประชารักษ์เวชการ ศรีสะเกษ โทร. 045-631313
สกลนคร
  241 รักษ์สกล สกลนคร โทร. 042-712588
หนองคาย
  242 รวมแพทย์หนองคาย หนองคาย โทร. 042-421412-4
  243 หนองคายวัฒนา หนองคาย โทร. 042-456201-8
หนองบัวลำภู
  244 วีระพลการแพทย์ หนองบัวลำภู โทร. 042-312344-6
อุดรธานี
  245 กรุงเทพอุดร อุดรธานี โทร. 042-343111
  246 ชัยเกษมการแพทย์ อุดรธานี โทร. 042-243385-6
  247 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา อุดรธานี โทร. 042-241031-3
  248 เอกอุดร อุดรธานี โทร. 042-342555
อุบลราชธานี
  249 ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี โทร. 045-353909
  250 ราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี โทร. 042-280040
  251 สรรพสิทธิ์อินเตอร์ อุบลราชธานี โทร. 045-250271-2
  252 อุบลรักษ์ ธนบุรี อุบลราชธานี โทร. 042-260300

ภาคตะวันตก

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กาญจนบุรี
  253 กาญจนบุรีเมโมเรียล กาญจนบุรี โทร. 034-624191
ตาก
  254 นครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล ตาก โทร. 055-518200
  255 แม่สอดราม ตาก โทร. 055-533912-4
  256 แม่สอด ตาก โทร. 055-531224
ราชบุรี
  257 กรุงเทพเมืองราช ราชบุรี โทร. 032-322274-80
  258 ซานคามิลโล ราชบุรี โทร. 032-211143
  259 พร้อมแพทย์ ราชบุรี โทร. 032-315234

ภาคตะวันออก

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
จันทบุรี
  260 กรุงเทพจันทบุรี จันทบุรี โทร. 039-319888
  261 สิริเวช จันทบุรี โทร. 039-344244
ฉะเชิงเทรา
  262 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา โทร. 038-812702-19
  263 คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 เกตเวย์ ฉะเชิงเทรา โทร. 038-575134-5
  264 จุฬารัตน์ 11 บางปะกง ฉะเชิงเทรา โทร. 038-500300
ชลบุรี
  265 กรุงเทพพัทยา ชลบุรี โทร. 038-259999
  266 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบ่อวิน ชลบุรี โทร. 035-337969
  267 คลินิกปิยะเวชช์ บ่อวิน เวชกรรม ชลบุรี โทร. 038-337333
  268 คลินิกพญาไทเวชกรรม สาขาบ่อวิน ชลบุรี โทร. 038-346236
  269 คลินิกแพทย์สาโรจน์ (สนง.ใหญ่) ชลบุรี โทร. 086-8285514
  270 คลินิกแพทย์สาโรจน์ (สาขา 1) ชลบุรี โทร. 063-6153656
  271 คลินิกโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี โทร. 038-955438
  272 คลินิกเวชกรรม สมิติเวช เครือสหพัฒน์ ชลบุรี โทร. 082-9932300-1
  273 คลินิกเวชกรรม สมิติเวช บ้านบึง ชลบุรี โทร. 038-444300
  274 คลินิกเวชกรรม สมิติเวช แหลมฉบัง ชลบุรี โทร. 082-9932302-3
  275 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน ชลบุรี โทร. 038-259977
  276 จุฬารัตน์ ชลเวช ชลบุรี โทร. 038-284354-5
  277 ชลบุรี ชลบุรี โทร. 038-931075-6
  278 ปิยะเวชช์ บ่อวิน ชลบุรี โทร. 038-345333
  279 พญาไทเวชกรรมสาขาบ่อวิน ชลบุรี โทร. 038-337928
  280 พญาไทศรีราชา ชลบุรี โทร. 038-770200-8
  281 พัทยาเมโมเรียล ชลบุรี โทร. 038-488777
  282 วิภารามแหลมฉบัง ชลบุรี โทร. 038-491888
  283 สถานพยาบาลเมดิคอลเวชการ ชลบุรี โทร. 038-345847-9
  284 สถานพยาบาลอมตะ เวชกรรม ชลบุรี โทร. 038-345847-50
  285 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ ชลบุรี โทร. 038-245735-69
  286 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี โทร. 038-320200-9
  287 สมิติเวชศรีราชา ชลบุรี โทร. 038-324100
  288 เอกชล ชลบุรี โทร. 038-273840
  289 เอกชล 2 ชลบุรี โทร. 038-939888
ตราด
  290 กรุงเทพตราด ตราด โทร. 039-532735
  291 คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง ตราด โทร. 039-551555
ปราจีนบุรี
  292 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 ปราจีนบุรี โทร. 037-218654-6
  293 ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี โทร. 037-279203-4
  294 อิมพีเรียล ปราจีนบุรี โทร. 037-211587
ระยอง
  295 กรุงเทพระยอง ระยอง โทร. 038-612999
  296 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบ้านฉาง ระยอง โทร. 038-604669
  297 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง ระยอง โทร. 038-025957
  298 คลินิกทรงพล-จันทนา ระยอง โทร. 038-623033
  299 คลินิกโรคตา-โรคเด็ก ระยอง โทร. 038-615448
  300 คลินิกศูนย์โรคตา ระยอง โทร. 038-611274
  301 คลินิกสมิติเวชศรีราชา สาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง โทร. 038-955437-8
  302 มงกุฎระยอง ระยอง โทร. 038-682136-9
  303 เมืองแกลง คลินิก ระยอง โทร. 038-674555
  304 รวมแพทย์ระยอง ระยอง โทร. 038-860890-3
  305 ระยอง ระยอง โทร. 038-611481
  306 ศรีระยอง ระยอง โทร. 038-998555
  307 สหคลินิกแพทย์สมบูรณ์-จิรภา มะลิขาว ระยอง โทร. 038-619450
  308 หมอบูณย์ คลินิกเวชกรรม ระยอง โทร. 038-601028

ภาคใต้

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กระบี่
  309 กระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล กระบี่ โทร. 075-626555
  310 กระบี่ กระบี่ โทร. 075-632165-6
  311 จริยธรรมรวมแพทย์กระบี่ กระบี่ โทร. 075-632204
  312 สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก สาขาเกาะพีพี กระบี่ โทร. 075-601355
  313 สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก สาขาเกาะลันตา กระบี่ โทร. 075-684747
ชุมพร
  314 ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร โทร. 077-503672
  315 ธนบุรี ชุมพร ชุมพร โทร. 077-504800
  316 วิรัชศิลป์ ชุมพร โทร. 077-570123
ตรัง
  317 ตรังรวมแพทย์ ตรัง โทร. 075-218988
  318 ราชดำเนินตรัง ตรัง โทร. 075-223500-8
  319 วัฒนแพทย์ตรัง ตรัง โทร. 075-205555
นครศรีธรรมราช
  320 นครคริสเตียน นครศรีธรรมราช โทร. 075-356214
  321 นครพัฒน์ นครศรีธรรมราช โทร. 075-305999
  322 นครินทร์ นครศรีธรรมราช โทร. 075-312800-15
  323 รวมแพทย์ทุ่งสง นครศรีธรรมราช โทร. 075-411330
ประจวบคีรีขันธ์
  324 กรุงเทพหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-616800
  325 ซานเปาโลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-532576-85
พังงา
  326 ตะกั่วป่า พังงา โทร. 076-424759
พัทลุง
  327 รวมแพทย์พัทลุง พัทลุง โทร. 074-613166
เพชรบุรี
  328 กรุงเทพ เพชรบุรี เพชรบุรี โทร. 032-897888
  329 มหาชัยเพชรรัชต์ เพชรบุรี โทร. 032-417070-9
ภูเก็ต
  330 กรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต โทร. 076-254421-4
  331 มิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต โทร. 076-237220-5
  332 วชิระภูเก็ต ภูเก็ต โทร. 076-361234
  333 สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก สาขาตึกวงศ์เทียนชัย ภูเก็ต โทร. 076-344190-1
  334 สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก สาขาไสน้ำเย็น ภูเก็ต โทร. 076-344279
  335 สิริโรจน์ ภูเก็ต โทร. 076-249400
ยะลา
  336 สิโรรส ยะลา โทร. 073-244510-4
ระนอง
  337 อันดามัน-ระนอง การแพทย์ ระนอง โทร. 077-835960
สงขลา
  338 กรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา โทร. 074-272800
  339 ราษฎร์ยินดี สงขลา โทร. 074-200200
  340 ศิครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา โทร. 074-366966
สตูล
  341 สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก สาขาเกาะหลีเป๊ะ สตูล โทร. 099-4060590
สุราษฎร์ธานี
  342 กรุงเทพสมุย สุราษฎร์ธานี โทร. 077-429500
  343 ทักษิณ สุราษฎร์ธานี โทร. 077-285701-5
  344 บ้านดอนอินเตอร์ สุราษฎร์ธานี โทร. 077-245236-9
  345 บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี โทร. 077-341415-6
  346 ศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี โทร. 077-282520-1
  347 สมุยอินเตอร์เนชั่นแนล สุราษฎร์ธานี โทร. 077-230782
  348 สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก สาขาเกาะพะงัน(สาขา1) สุราษฎร์ธานี โทร. 077-375521
  349 สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก สาขาเกาะพะงัน(สาขา2) สุราษฎร์ธานี โทร. 077-375372