Home We're TPB เครือข่ายบริการ

บริการยกรถ

 
 
ค้นหา
  ภาค : 
  จังหวัด : 
     
 

ภาคเหนือ

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
เชียงราย
  1 ดอยสะเก็นเซอร์วิส 12 ม. 8 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทร. 086-658-3808 , 084-754-8639 , 084-483-1539
เชียงใหม่
  2 พัฒน์พงษ์รถยก 11/32 ม.3 ต.หนองคาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 081-269-3300, 089-433-7605
พิษณุโลก
  3 สองชายรถยก 97/39 ซ.อินทรีย์ ถ.บาลเมือง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 086-211-3080, 082-028-6638
แพร่
  4 สมบัติ การช่าง 281/2 ม.6 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร. 054-622-400, 081-602-3800
ลำปาง
  5 รถยก อุดม มอเตอร์ 37 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ชมพู เมือง ลำปาง โทร. 054-222-670, 054-325-398
อุตรดิตถ์
  6 รถยก รถสไลด์ อู่ ทรัพย์ณรงค์ 79/10 ม.5 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร. Tel. 087-839-7750

ภาคกลาง

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กรุงเทพมหานคร
  7 BIG Auto Service 203/4 ถ.บางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 โทร. 087-111-1414
  8 บริษัท ธนาคม สไลด์ จำกัด 107 ซ.อินทามระ 44 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. โทร. 02-023-2165 , 087-339-2555
  9 บริษัท นครธนรถยก จำกัด 50 ซ.บางแค 9 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร. 084-708-4717, 02-454-3900, 02-802-5004
  10 บริษัท ภัทรเอก จำกัด 22/3 ซ.เพิ่มทรัพย์ ถ.กรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซื่อ โทร. 02-585-0036,02-587-6345
  11 บริษัท มารุยาม่า จำกัด 1588/2 ชั้น 4 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ โทร. 089-922-7777
  12 ประสิทธิ์เซอร์วิส (รถยก) 111/170 ม.พฤกษาวิลเลจ27 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 081-486-0984, 089-455-3323
นครปฐม
  13 บริษัท ช.โชคชัย สไลด์ออน จำกัด 66/6 ม.7 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. 085-552-2266, 081-116-6222
  14 บริษัท ช.ออโต้พาร์ท จำกัด 40 ม.7 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. 086-776-6611 , 087-999-9552
  15 บริษัท นครปฐมรถยก จำกัด สำนักงานใหญ่ 289 ม.3 ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 080-9540229,034-271186 ผู้จัดการคุณอัครเดช 087-7527676,085-2547676
นนทบุรี
  16 หจก. สินชัย  ออโต้เซอร์วิส  69/1047  หมู่8  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  โทร. 02-950-1700 ( อัตโนมัติ 4 คู่สาย) 
แฟกซ์. 02-950-4002
ปทุมธานี
  17 อาร์ตรถยก ถนน 345 จ. ปทุมธานี โทร. 081-103-7999, 081-104-2000
สมุทรปราการ
  18 บริษัท มารุยาม่า จำกัด 1588/2 ชั้น 4 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ โทร. 089-922-7777
สมุทรสงคราม
  19 ศรีมงคลรถยก 55 ม.5 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โทร. 081-187-3198, 081-432-8666
สมุทรสาคร
  20 พิพัฒน์รถยก 923/582 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 034-411-399, 034-422-398, 081-319-1260
  21 ศรีมงคลรถยก 67/500 ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 081-187-3198, 081-432-8666
สุโขทัย
  22 สองชายรถยก 97/39 ซ.อินทรีย์ ถ.บาลเมือง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64001 โทร. 086-211-3080, 082-028-6639
สุพรรณบุรี
  23 สมชายรถยก 129 ม.1 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โทร. 089-837-7404, 035-837-455

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
ขอนแก่น
  24 เค เค รถยก 403 ม.10 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 081-544-8358 , 087-855-5153, 089-577-3022
  25 ศิริรุ่ง เซอร์วิส 443/14-15 ม.2 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 085-901-8123 , 089-970-1744
ชัยภูมิ
  26 ศิริรุ่ง เซอร์วิส 181/15 ม.10 ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โทร. 085-901-8123 , 089-970-1744
นครราชสีมา
  27 หจก.เจเค สไลด์ออน แอนด์ รถยก 888/78 ม.รุ่งนิรันทร์แกรนด์วิล ม.2 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. Tel. 064-451-6394 , 099-140-1711 , 065-994-6855
  28 หจก.ต. เซอร์วิสรถยก 772-6 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง โทร. 044- 324371, 044 -241418
บุรีรัมย์
  29 หจก. บุรีรัมย์ รถยก 29 ม.8 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 โทร. Tel. 084-712-4175
ร้อยเอ็ด
  30 หจก. อู่ ส.ยุทธชัยเซอร์วิส 180 ม.7 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทร. 043-513-351
ศรีสะเกษ
  31 หจก. ทีเอสที รถยก รถสไลด์ 888 ถ.ราชภัฎศรีสะเกษตัดใหม่ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 088-073-1700, 085-909-6855, 084-995-6988
อุดรธานี
  32 พี.จี เซอร์วิส 41 ม.14 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ. อุดรธานี โทร. 083-677-1609 , 082-013-8521 , 097-301-0983
  33 มิตรภาพรถยก24hrsอะตอม&อาร์ตี้ 241 ม.2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทร. 090-347-1617, 095-662-6424
  34 อีสานรถยก 30/1 ม.3 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 084-955-6959, 092-181-6959
อุบลราชธานี
  35 หจก. ส.รัตนศิริ เอ็นเตอร์ไพรส์ 234/70 ม. ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. 063-356-4945, 094-358-5956, 045-905-245
  36 อู่วิจิตร2 366 ม.6 บ้านดอนทับช้าง ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทร. 045-481-418, 089-624-7650 ,083-736-0064
  37 เอกชัยบริการรถยก 653 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. Tel.045-255-175, 045-244-444, 081-266-7884, 081-999-8973

ภาคตะวันตก

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กาญจนบุรี
  38 บริษัท นครปฐมรถยก จำกัด สำนักงานใหญ่ 289 ม.3 ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 080-9540229,034-271186 ผู้จัดการคุณอัครเดช 087-7527676,085-2547676
ราชบุรี
  39 บริษัท นครปฐมรถยก จำกัด สำนักงานใหญ่ 289 ม.3 ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. Tel.080-9540229,034-271186 ผู้จัดการคุณอัครเดช 087-7527676,085-2547676

ภาคตะวันออก

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
จันทบุรี
  40 พลวุฒิ ยกรถ 104/19-20 ม.10 ต.ท่าข้าง อ.เมือง โทร. 038-301-338
ฉะเชิงเทรา
  41 บริษัท มารุยาม่า จำกัด 1588/2 ชั้น 4 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ โทร. 089-922-7777
  42 หจก.ญาณี คาร์เซอร์วิส 12/1 ม.17 ต.บางประกง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทร. 092-576-8848, 099-148-7506
ชลบุรี
  43 โชคชัยยนต์ 121/203 ม.3 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. 086-355-9126, 096-881-2524
  44 บริษัท พีเครถยก สไลด์คาร์ จำกัด 6/155 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 083-527-8711, 094-603-1796
  45 พิชัย รถยก สาขาบ่อวิน 271/1-4 ม.8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 038-944-300, 082-191-8191
  46 พิชัย รถยก สาขาศรีราชา 15/101-4 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 038-944-300, 082-191-8191
  47 สื่อบริการ หนองใหญ่รถยก-รถสไลด์ 799 ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี โทร. 038-219-437, 085-249-5935,089-095-7758, 087-141-4358

ภาคใต้

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
ตรัง
  48 ตรังรถยก หจก. 39/21 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 089-425-3665, 085-152-9956
ประจวบคีรีขันธ์
  49 โชคสุรัตน์รถยก 3/1 ม.7 ถ.ชลประทาน ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 081-403-3591, 087-020-0986, 032-651-789
พังงา
  50 โคกกลอย รถยก ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โทร. 081-370-4822, 081-569-7349
พัทลุง
  51 หจก.เมืองลุง เคลม 198/3 ม.1 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. 089-9267043
เพชรบุรี
  52 ที โอ เอ็ม รถยก 561 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. 032-400-561, 081-995-3481, 096-224-2320
  53 เอกรถยก 119/9 ม.5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทร. 063-628-2951, 086-319-7807
ภูเก็ต
  54 เชษฐ์รถยก 56 ม. 7 ถ.วิชิตสงคราม อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต โทร. 081-968-2509, 081-676-4728
สงขลา
  55 สายันต์รถยก 69/1 หมู่ 1 ถนนลพบุรีราเมศร์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110. โทร. 089-977-3685, 062-252-3993
สตูล
  56 โดมรถยก 91/43 ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทร. 082-820-7401, 080-394-2165
สุราษฎร์ธานี
  57 พี่หนึ่งรถยก 65/6 ม.2 หมู่บ้านสุราษฎร์วิลล่า ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 081-082-3242 , 077-437-346
  58 ศักรินทร์ รถยก 101/4 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 077-204-810, 081-979-4020
  59 เอสทีพี รถยก 19/13 ม.4 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. Tel. 082-287-8809 , 093-740-0937