*Special Package ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ Benz, BMW, Volvo

   
 


Special Package ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+

ทุน 100,000 บาท เบี้ย 10,000 บาท
- สำหรับ
Benz, BMW, Volvo (ไม่รับรถ Sport เปิดประทุน)
- อายุรถ 1-20 ปี

โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ 31 มีนาคม 2564
สนใจซื้อประกันภัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ไลน์ @thaipaiboon
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้