*Special Package ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ Benz, BMW, Volvo

   
 
Special Package ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+

- ทุน 100,000 บาท เบี้ย 7,400 บาท
- สำหรับ
Benz, BMW, Volvo (ไม่รับรถ Sport เปิดประทุน)
- อายุรถ 1-20 ปีสนใจซื้อประกันภัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ไลน์ @thaipaiboon
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้